องค์การนิสิต ร่วมกับกองกิจการนิสิต จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม 2567

20/6/2567 13:05:03น. 51
เปิดโลกกิจกรรม
วันที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. องค์การนิสิต ร่วมกับ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันจัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม 2024 ณ ลานจอดรถ อาคารอุบาลี 99 ปี ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นประธานเปิดโครงการ  โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้เลือกชมรมที่ตนเองสนใจ  ซึ่งเป็นกิจกรรมนอกเวลาเรียนและใช้เวลาว่างจากการเรียนให้เกิดประโยชน์ และยังสร้างประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและชุมชน ที่สร้างสรรค์รวมถึงเป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิตใหม่ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรมภายในงานมีการออกบูธของแต่ละชมรม และการแสดงของชมรมต่างๆ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีชมรมเข้าร่วม จำนวน 30 ชมรม โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1. ชมรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรม จำนวน 5 ชมรม 2. ชมรมด้านส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ จำนวน 13 ชมรม 3.ชมรมด้านจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 5 ชมรม 4. ชมรมด้านวิชาการและทักษะชีวิต จำนวน 7 ชมรม ซึ่งถือได้ว่าได้รับความสนใจจากนิสิตชั้นปีที่ 1 และผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
20/6/2567 13:05:03น. 51
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน