มหาวิทยาลัยร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี2567

20/6/2567 13:12:38น. 54
กฐินพระราชทาน
วันที่ 19 มิถุนายน 2567 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ มอบหมายให้ ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี นายพิเชษฐ ถูกจิตร 
ผู้อำนวยกองกิจการนิสิต ลงพื้นที่วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง จังหวัดพะเยา เพื่อประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี2567 พระครูศรีวรพินิจ
พระครูพินิตธรรมประภาส พระครูพิศาลสรกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ณ ห้องประชุมข้างพระวิหาร การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมหารือการจัดเตรียมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจำปี2567 และสำรวจพื้นที่โดยรอบพระวิหารเพื่อใช้สำหรับประกอบพิธีดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไปโดยปีนี้มีกำหนดจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
20/6/2567 13:12:38น. 54
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน