คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก National Pingtung University, Taiwan

20/6/2567 16:18:21น. 170
คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก National Pingtung University, Taiwan


     เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 กองบริการการศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ผู้ช่วยอธิการบดี และ คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาภาษาจีน ให้การต้อนรับ Professor Dr. Robert Y.S. Chen อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จาก National Pingtung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ซึ่งมาเยือนมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และหารือด้าน University Social Responsibility (USR), Sustainable Development Goals (SDGS) และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะผู้บริหารฯ ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ห้องศูนย์สอบ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยพะเยา (CE12) และห้อง Learning Space ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยพะเยา (CE14204) พร้อมพบปะอาจารย์และนิสิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ด้วย


ภาพ: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์ / นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล รักษาการหัวหน้างานปฏิบัติการฯ

ข้อมูล / ข่าว: นางสาวปวลี ดวงดี รักษาการหัวหน้างานศูนย์ภาษา / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์:
http://libarts.up.ac.th/  
Page Facebook:
https://www.facebook.com/photolibarts/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง / นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวปวลี ดวงดี / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
20/6/2567 16:18:21น. 170
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน