ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก! “ม่วงศรีอุดร” โดยผศ. ดร.บุญช่วง บุญสุข จากสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

21/6/2567 8:46:40น. 277
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ม่วงศรีอุดร (Amischotolype balslevii Boonsuk, Chantar. & Kantachot) พืชชนิดใหม่ของโลก จัดอยู่ในวงศ์ผักปลาบ (Commelinaceae) ถูกค้นพบโดย ผศ.ดร.บุญช่วง บุญสุข จากสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ ศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผศ.ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชติ จากภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการดำเนินการศึกษาวิจัยทบทวนทางอนุกรมวิธานของพืชวงศ์ผักปลาบสำหรับโครงการพรรณพฤกษชาติแห่งประเทศไทย (Flora of Thailand) ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) พ.ศ. 2565 โดยได้ตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสาร Blumea เล่มที่ 69 หน้า 50 ค.ศ. 2024 (DOI: https://doi.org/10.3767/blumea.2024.69.01.06) คำระบุชนิด “balslevii” ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ Prof. Henrik Balslev ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยออร์ฮุส ประเทศเดนมาร์ก

พืชชนิดนี้มีลักษณะเด่นเป็นพืชล้มลุกปีนป่าย ลำต้น กาบใบ และแผ่นใบมีผิวเกลี้ยง กลีบเลี้ยงมีสีม่วง ผลมีสีขาวแกมม่วง ยาวมากกว่ากลีบเลี้ยง สำหรับตัวอย่างต้นแบบแรกของพืชชนิดนี้เก็บจากพื้นที่ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี นอกจากนี้ยังพบว่าพืชชนิดนี้มีการกระจายพันธุ์ในอีกหลายจังหวัดของประเทศไทย ได้แก่ เลย บึงกาฬ นครพนม ชลบุรี และจันทบุรี รวมถึงในประเทศลาวอีกด้วย


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.ดร.บุญช่วง บุญสุข   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.บุญช่วง บุญสุข   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
21/6/2567 8:46:40น. 277
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน