รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล เข้าร่วมนิทรรศการนำเสนอปิดโครงการ "การขยายผลวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology)"

21/6/2567 8:53:46น. 57
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล เข้าร่วมนิทรรศการนำเสนอปิดโครงการ "การขยายผลวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology)" ภายใต้กรอบการวิจัย "ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการวิจัย "การประยุกต์ใช้นวัตกรรมระบบการเติมน้ำใต้ผิวดินแบบผสมผสาน ยกระดับการจัดการน้ำชุมชนอย่างยั่งยืน จังหวัดพะเยา" ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง Vibhavadee Ballroom C โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ภัทรภรณ์ ผลดี   
ข้อมูล/ข่าว :    ภัทรภรณ์ ผลดี   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
21/6/2567 8:53:46น. 57
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน