คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการฮับขวัญต้นกล้า น้องหล้าสหเวชฯ ประจำปี 2567 กิจกรรม “พวงครามช่อใหม่ สานสายใยสหเวชฯ ประจำปี 2567”

21/6/2567 14:37:06น. 53
ฮับขวัญต้นกล้า น้องหล้าสหเวชฯ  พวงครามช่อใหม่ สานสายใยสหเวชฯ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567  ผศ.ดร.พุทธิพงษ์  พลคำฮัก คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ "ฮับขวัญต้นกล้า น้องหล้าสหเวชฯ ประจำปี 2567 กิจกรรม “พวงครามช่อใหม่ สานสายใยสหเวชฯ ประจำปี 2567" แก่นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ รหัส 67 และกล่าวต้อนรับนิสิตรหัส 67 โดยมี นางสาวจุฑามาศ ค่าโพธิ์ ประธานสโมสรนิสิต เป็นผู้กล่าวรายงานแจ้งถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ซึ่งโครงการนี้มุ่งเน้นการปลูกฝังและเสริมสร้างความรักและสามัคคีในระบบที่ปรึกษาในระดับความเป็นพี่น้องอันจะนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง อีกทั้งยังก่อให้เกิดทักษะในการดำเนินชีวิตของนิสิตใหม่ ทั้งนี้รุ่นพี่ นิสิตปี 2 และปี 3 ร่วมกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมตามฐานต่าง ๆ ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่รุ่นน้องเป็นอย่างมาก  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   จริเมศน์ ไพฑูรย์   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.สิทธิพร สุวรรณมิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
21/6/2567 14:37:06น. 53
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน