กิจกรรม “พิธีเทียน” ภายใต้โครงการฮับขวัญต้นกล้า น้องหล้าสหเวชฯ ประจำปี 2567 (AHS NEWS)

21/6/2567 15:02:59น. 211
กิจกรรม “พิธีเทียน” ภายใต้โครงการฮับขวัญต้นกล้า น้องหล้าสหเวชฯ ประจำปี 2567

            เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 17.00 น.  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผศ.ดร.สิทธิพร สุวรรณมิตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการฮับขวัญต้นกล้า น้องหล้าสหเวชฯ ประจำปี 2567 กิจกรรม “พิธีเทียน” แก่นิสิตใหม่ รหัส 67 เพื่อเป็นการหล่อหลอมให้นิสิตใหม่กับนิสิตรุ่นพี่เข้าด้วยกัน ปลูกฝังให้เกิดความรู้รักสามัคคี ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง


             นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พุทธิพงษ์  พลคำฮัก คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยากล่าวให้โอวาทเพื่อมอบเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตของนิสิตในรั้วมหาวิทยาลัยแก่นิสิตใหม่ รหัส 67 ตลอดจนถึงผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ลานเอนกประสงค์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   จริเมศน์ ไพฑูรย์   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.สิทธิพร สุวรรณมิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
21/6/2567 15:02:59น. 211
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน