เวียง ร่วมกับ กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรม กาดสานศิลป์ ถิ่นเวียงพะเยา และการประกวดทูตวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567

23/6/2567 15:00:29น. 97
ทูตวัฒนธรรม
วันที่ 22  มิถุนายน 2567 เวียง ร่วมกับ กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรม กาดสานศิลป์ ถิ่นเวียงพะเยา และการประกวดทูตวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567 ณ ลานจอดรถอาคารพระอุบาลี 99 ปี ฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการห้องสานสัมพันธ์เวียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สานสัมพันธ์ระหว่างนิสิตใหม่และรุ่นพี่เวียง และเพื่อให้นิสิตทราบความเป็นมาของเวียง อีกทั้งให้นิสิตได้ร่วมทำกิจกรรม ต่างๆ เช่น กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อให้นิสิตได้รับการพัฒนาตามอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงเพื่อหานิสิตต้นแบบที่มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถและเป็นตัวแทนของนิสิตเวียง ตลอดจนเพื่อให้เกิดกิจกรรมหรือนวัตกรรมทางวัฒนธรรมในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา โดยในปีการศึกษา 2567 นี้ เวียงได้จัดห้องสานสัมพันธ์เวียงในรูปแบบของกาดสานศิลป์ ถิ่นเวียงพะเยา โดยได้รับเกียติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย นางสาวประภัสสร แสนโคตร ประธานสหเวียง โดยในกิจกรรมมีการออกบูธนิทรรศการ 6 เวียง ให้นิสิตได้มาเรียนรู้เรื่องราวของแต่ละเวียง และได้พบปะพูดคุยทำกิจกรรมร่วมกับรุ่นพี่เวียง -กาดสานศิลป์ ที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้ร่วมนำสินค้ามาจำหน่าย -ซุ้มพิธีฮับขวัญน้องใหม่เวียง โดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัด สมบูรณ์ ปุณณสิริ วัดหม้อแกงทอง ประกอบพิธีผูกข้อไม้ข้อมือฮับขวัญน้องใหม่เวียงเพื่อความเป็นสิริมงคล -ตลาดนัดเพื่อนิสิต -กิจกรรมการประกวดทูตวัฒนธรรม และกิจกรรมการแสดง ดนตรี เพื่อร่วมต้อนรับน้องใหม่เข้าเวียงอีก มากมาย


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
23/6/2567 15:00:29น. 97
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน