วิทยาลัยการจัดการ จัดโครงการธุรกิจการจัดประชุมองค์กร ภายใต้หัวข้อ “Soft Power ไฉไลด้วยผ้าไทย ก้าวไกลสู่สากล”

23/6/2567 17:42:57น. 164
วิทยาลัยการจัดการ จัดโครงการธุรกิจการจัดประชุมองค์กร ภายใต้หัวข้อ “Soft Power ไฉไลด้วยผ้าไทย ก้าวไกลสู่สากล”
        วันที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ จัดโครงการธุรกิจการจัดประชุมองค์กร ภายใต้หัวข้อ “Soft Power ไฉไลด้วยผ้าไทย ก้าวไกลสู่สากล” นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการ กล่าวเปิดงาน ต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมทุกท่าน ลำดับถัดไปชมการแสดงเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทย จากห้องเสื้อ Tamisa Hikari Brand และ Relaid official Brand จำนวน 36 ชุด ชุดที่นำมาโชว์ในวันนี้ เป็นชุดที่ใช้ผ้าทอลายดอกปีบประจำจังหวัดพิษณุโลก มาตัดเย็บในรูปแบบร่วมสมัย เน้นความ street feminine ลำดับถัดมา เป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง “Soft Power ไฉไลด้วยผ้าไทย ก้าวไกลสู่สากล” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ ลำดับถัดมา เป็นเวทีเสวนา หัวข้อ “Soft Power ไฉไลด้วยผ้าไทย ก้าวไกลสู่สากล” โดย ดีไซเนอร์ผ้าไทยที่ประสบความสำเร็จ คุณปิยาภรณ์ นนท์พละ เจ้าของ Tamisa Hikari Brand และ คุณพงศ์วิทย์ ตั้งเกียรติไพบูลย์ เจ้าของ Relaid official Brand ลำดับสุดท้าย ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และผู้เข้าร่วม ถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้อง R805 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส กรุงเทพฯ
โดยโครงการธุรกิจการจัดประชุมองค์กรดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำอย่างไรให้ต่างประเทศจะ “จดจำ” แฟชั่นไทยผ้าไทย อันเป็นทรัพยากรทุน ของยุทธศาสตร์ Soft Power ด้วยอัตลักษณ์วิถี ความโดดเด่นของวัฒนธรรมไทย
2.เพื่อถอดบทเรียนกระบวนการสร้างแบรนด์จากดีไซน์เนอร์ผ้าไทยที่ประสบความสำเร็จ และคงความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทย
3.เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดและขยายผลโครงการให้แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อเกิดองค์ความรู้ในด้านวิธีการทำงานการนำกลยุทธ์ การนำเสนอ และการผลักดัน แฟชั่นผ้าไทย สู่สากลโลก สร้างความสัมฤทธิ์ให้ยุทธศาสตร์ Soft Power ของไทย


     ทั้งนี้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก BSC Cosmetology ที่แต่งเติมความสวยงามบนใบหน้าให้นางแบบและนายแบบ ในวันนี้ ขอบคุณค่ะ 🙏🏻💜💛💜💛💜💛💜
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
http://www.upcm.up.ac.th/
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.facebook.com/cmbkk.up
🎦Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.youtube.com/channel/UCSM3ThjKzEqZa5iNdnpzjCA
📲TikTok วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.tiktok.com/@cmbkk.up?_t=8n1fhgUHU52&_r=1
.
#วิสัยทัศน์
"เป็นสถาบันชั้นนำที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการยุคใหม่ เพื่อนวัตกรรมและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน"
.
#ค่านิยมร่วม
U = Unity
P = Professional
C = Collaboration
M = Merit
#วัฒนธรรมองค์กร
“ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา”
.
#วิทยาลัยการจัดการ #มหาวิทยาลัยพะเยา

#SDGs4
#SDGs5
#SDGs10
#SDGs17
#CollegeofManagementBangkok
#UniversityofPhayao


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
23/6/2567 17:42:57น. 164
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน