คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัดกิจกรรมประเมินผลการฝึกงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาในหลักสูตร

24/6/2567 11:27:53น. 164
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัดกิจกรรมประเมินผลการฝึกงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาในหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรม “ประเมินผลการฝึกงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ คำสนาม ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมด้วยคณาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วม เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 3 ที่ได้ไปฝึกงานในองค์กรของรัฐหรือเอกชนที่มีการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลได้นำเสนอผลการฝึกงาน เพื่อเป็นการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาตามที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตร

นอกจากนี้ยังมีนิสิตวิศวกรรมเครื่องกลชั้นปีที่ 2 ได้เข้ามาร่วมรับฟังการนำเสนอในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการหาสถานประกอบการสำหรับการฝึกงานของตนเองในปีต่อไป 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
24/6/2567 11:27:53น. 164
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน