วิทยาลัยการศึกษาดำเนินโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รายวิชาภูมิภาคศึกษา ณ Shiang-An Elementary School, Taoyuan City, ประเทศไต้หวัน

25/6/2567 8:55:17น. 63
วิทยาลัยการศึกษาดำเนินโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รายวิชาภูมิภาคศึกษา ณ Shiang-An Elementary School, Taoyuan City, ประเทศไต้หวัน
    เมื่อวันที่ 19-22 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน กันมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จตุพร อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นำนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการศึกษา และศึกษาความเป็นผู้บริหารในประเทศที่มีศักยภาพด้านการจัดการศึกษา ในรายวิชาภูมิภาคศึกษา ณ Shiang-An Elementary School, Taoyuan City, ประเทศไต้หวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัญฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ 2 ให้มีวิสัยทัศน์ในการบริหารสถานศึกษา และนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารสถานศึกษาในต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานวิจัยให้มีความทันสมัย และมีความเป็นสากล


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จตุพร อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
25/6/2567 8:55:17น. 63
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน