ผู้บริหาร ม.พะเยา และ บพท. ร่วมติดตามผลการดำเนินงาน “โครงการกระบือคุณภาพพะเยา เชียงราย แพร่”

25/6/2567 10:19:54น. 1752
ผู้บริหาร ม.พะเยา และ บพท. ร่วมติดตามผลการดำเนินงาน “โครงการกระบือคุณภาพพะเยา เชียงราย แพร่”

มหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมโดย ศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้ร่วมลงพื้นที่กับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) นำโดยคุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการติดตามความก้าวหน้ารอบ 2 เดือน โครงการ "การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างกลไกการจัดการห่วงโซ่คุณค่าใหม่ สำหรับกระบือคุณภาพร่วมกับเกษตรกรในจังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่" ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2567 ณ ทุ่งสำราญฟาร์ม ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยมี รศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา หัวหน้าโครงการ ทีมวิจัย  รวมทั้งภาคีเครือข่ายในภาครัฐและเกษตรกรในพื้นที่ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ภายใต้กรอบการวิจัยการพัฒนาและสร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชนร่วมเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่” ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ยกระดับกระบวนการผลิตกระบือคุณภาพ และพัฒนากลไกการตลาดเนื้อปลอดภัยเชื่อมโยงตลาดกระบือภายในและต่างประเทศ ที     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนภัทร นวลศรี   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนภัทร นวลศรี   
เพิ่มข่าวโดย :   thanaphat.no@up.ac.th   
25/6/2567 10:19:54น. 1752
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน