ม.พะเยา ร่วมกับ กสศ. บพท. และ TK Park จัดโครงการ “เมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองแห่งอนาคต” สำหรับนักจัดการเมืองรุ่นใหม่

25/6/2567 14:48:30น. 610
ม.พะเยา ร่วมกับ กสศ. บพท. และ TK Park จัดโครงการ “เมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองแห่งอนาคต” สำหรับนักจัดการเมืองรุ่นใหม่
       มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) พร้อมด้วยสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) จัดโครงการ “เมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองแห่งอนาคต” ภายใต้หลักสูตรนักจัดการเมืองแห่งการเรียนรู้ รุ่นที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2567 ณ TK Park @Central World โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการจัดการเมืองให้กับนักจัดการเมืองรุ่นใหม่ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายผู้ที่มีความสนใจในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ในงานดังกล่าว รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในการเสวนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองแห่งอนาคต” ซึ่งในการเสวนาดังกล่าว มีประเด็นการเสวนาและผู้ร่วมเสวนา ดังนี้
       • ประเด็นที่ 1 การขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้และการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
       • ผู้บรรยาย นายณพล ชยานนท์ภักดี นายกเทศมนตรีเมืองตาก และนายพูนเกียรติ พุทธรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
       • ประเด็นที่ 2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต: ประสบการณ์จากการเรียนรู้จริง
       • ผู้บรรยาย ดร.เขมนิจ จามิกรณ์ (พี่แพนเค้ก) นักแสดงและพิธีกรชื่อดัง
       • ประเด็นที่ 3 ประสบการณ์ของหลักการเมืองแห่งการเรียนรู้ที่ได้นำมาปฏิบัติจริงในระดับท้องถิ่น
       • ผู้บรรยาย นายพูนเกียรติ พุทธรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
       • ผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
       • ผู้ร่วมเสวนา คุณวัฒนชัย วินิจจะกูล รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ TK PARK

นอกจากนี้ในงานดังกล่าวยังมี
       • ชมนิทรรศการภาพถ่าย เมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองแห่งอนาคต
       • จัดแสดงภาพถ่ายและแนวคิดการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้เพื่ออนาคต
       • เรียนรู้วิธีวัดประเมินผลผู้เรียน วิทยากรโดย ผศ.ดร.คานิตย์ ศรีคุณ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       • CO CREATION WORKSHOP วิทยากรโดย รศ.ดร.พีรดร แก้วลาย จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   TK Park Phayao   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนภัทร นวลศรี   
เพิ่มข่าวโดย :   thanaphat.no@up.ac.th   
25/6/2567 14:48:30น. 610
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน