วิทยาลัยการศึกษาดำเนินโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รายวิชาภูมิภาคศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

25/6/2567 16:11:07น. 42
วิทยาลัยการศึกษาดำเนินโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รายวิชาภูมิภาคศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
    เมื่อวันที่ 17-19 มิถุนายน 2567 ดร.ธารารัตน์ มาลัยเถาว์ อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และนายสุพจน์ มานะสุข หัวหน้างานบริหารทั่วไป วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา วิทยาเขตเชียงราย ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการศึกษา ศึกษาความเป็นผู้บริหารในประเทศที่มีศักยภาพด้านการจัดการศึกษา ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน และนำเสนอการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการศึกษา ในรายวิชาภูมิภาคศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Kyoto Sangyo University และโรงเรียน Hyogo Prefectural Sanda Shounkan Senior High School ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ 2 ให้มีวิสัยทัศน์ในการบริหารสถานศึกษา และนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารสถานศึกษาในต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานวิจัยให้มีความทันสมัย และมีความเป็นสากล


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   Facebook บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการศึกษา ม.พะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
25/6/2567 16:11:07น. 42
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน