กองอาคารสถานที่ ‘‘ จัดโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์สำหรับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ’’

26/6/2567 9:26:52น. 111
กองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยพะเยาUPWECAN
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรกองอาคารสถานที่ จัดโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์สำหรับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระพล ภานุไพศาล และ คุณไพโรจน์ เทพวัลย์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์สำหรับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และ แนวทางบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์สำหรับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ณ ห้องประชุม กองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้ง จำนวนทั้งสิ้น 30 ท่าน


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายวุฒิ ไชยมงคล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางประภาพร ศรีวิราช   
เพิ่มข่าวโดย :   prapaporn.ng@up.ac.th   
26/6/2567 9:26:52น. 111
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน