คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

26/6/2567 10:40:09น. 585
วิสัยทัศน์คณะนิติศาสตร์
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหารและหัวหน้างานคณะนิติศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อใช้เป็นทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาส่วนงานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ ณ ห้องประชุมศาลจำลองคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พันธศิลป์ เจนใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    พันธศิลป์ เจนใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
26/6/2567 10:40:09น. 585
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน