โค้งสุดท้าย ENG UP Virtual Run 2024 เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร

26/6/2567 14:54:50น. 132
โค้งสุดท้าย ENG UP Virtual Run 2024 เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดกิจกรรม ENG UP Virtual Run 2024 ภายใต้โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well-Being: BMI Challenge)

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร (Project : Good Health Well – Being : BMI Challenge) ประจำปี 2567 จัดขึ้นโดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างเดือนธันวาคม 2566 - กรกฎาคม 2567 ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมขึ้นสำหรับบุคลากรภายในคณะผ่าน Application Strava ใน Clubs ที่มีชื่อว่า “ENG UP Virtual Run” ปัจจุบันผ่านมาแล้วกว่า 80% ของโครงการ บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์มีระยะวิ่งสะสมรวมกันกว่า 3,804.70 กิโลเมตร ถือเป็นการผลักดันให้คณาจารย์ ครูปฏิบัติการ และบุคลากรของคณะเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนกลไกการเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กรตาม SDGs เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย พร้อมสนับสนุนให้บุคลากรภายในคณะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้นตามไปด้วย  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
26/6/2567 14:54:50น. 132
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน