คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Soft Skill แตกต่างอย่างเข้าใจ พัฒนาตน พัฒนาทีม สู่ความสำเร็จ”

26/6/2567 19:08:03น. 58
Soft Skill แตกต่างอย่างเข้าใจ พัฒนาตน พัฒนาทีม สู่ความสำเร็จ
          เมื่อวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “แตกต่างอย่างเข้าใจ พัฒนาตน พัฒนาทีม สู่ความสำเร็จ” ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้าน Soft skill โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนอย่างสมดุล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ
          ซึ่งมีนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมอบรม ภายในโครงการมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกทักษะและทำงานร่วมกันเป็นทีม สร้างความสามัคคี ทั้งกิจกรรม Self-Awareness การเรียนรู้ และเข้าใจตัวเอง ผ่านการตัดสินใจ และมุมมองที่มีโลกและสิ่งรอบตัว ของผู้คนรอบตัวและคนในสังคม, กิจกรรม Teamwork การทำงานร่วมกันเป็นทีม และบทบาทที่แต่ละคนถนัดตามความสามารถและบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล และกิจกรรมแนวทางการสื่อสารที่สร้างความร่วมมือและความเข้าใจในผู้คน The Art of Asking คำถามเพื่อสร้าง Connection & Trust โดยมีคุณกฤษณา ชมภูมิ่ง, คุณพีระพงศ์ สุริยะป้อ และคุณไกรสรม่วงเหลือง เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นิสิตช่วยปฏิบัติงาน   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
26/6/2567 19:08:03น. 58
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน