คณะวิทยาศาสตร์ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการ ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

27/6/2567 14:03:21น. 45
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 22 มิถุนายน 2567 ดร.พัชรินทร์ ตั้งชัยสุริยา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายพัฒนานิสิตและนิสิตสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์แก่คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 80 คน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
หัวข้อปฏิบัติการต่างๆ ดังนี้
1.ปฏิบัติการทางฟิสิกส์
-เครื่องกลอย่างง่าย
2.ปฏิบัติการทางชีววิทยา
-การทำแผ่นฟิล์มเซลล์ประสาท
โดยมีคณาจารย์และนักวิทย์ สาขาฟิสิกส์และสาขาชีววิทยา เป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   เวทิน เกษรพรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
27/6/2567 14:03:21น. 45
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน