คณะวิทยาศาสตร์ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการ ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน โรงเรียนพานพิทยาคม จ.เชียงราย

27/6/2567 14:08:59น. 50
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 22-23 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายบริการวิชาการ ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์แก่คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 จำนวน 52 คน และมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 31 คน โรงเรียนพานพิทยาคม จ.เชียงราย
หัวข้อปฏิบัติการต่างๆ ดังนี้

วันที่ 22 มิถุนายน 2567 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1.ปฏิบัติการทางชีววิทยา
-การวิเคราะห์ดีเอ็นเอด้วยเทคนิคเจลอิเล็กโทรโฟรีซิส
2.ปฏิบัติการทางเคมี
-การหาปริมาณ acetyl salicylic acid ในยาแก้ปวดด้วยการไทเทรต

วันที่ 23 มิถุนายน 2567 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3
1.ปฏิบัติการทางชีววิทยา
-การแบ่งเซลล์ไมโตซิส
2.ปฏิบัติการทางเคมี
-โครมาโทกราฟี
โดยมีคณาจารย์และนักวิทย์ สาขาเคมีและสาขาชีววิทยา เป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   มลฤดี มณีย์   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
27/6/2567 14:08:59น. 50
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน