ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการอำนวยการ มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1/2567

27/6/2567 15:12:01น. 53
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

วันที่ 20 และ 25 มิถุนายน 2567  ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดี ฝ่ายคุณภาพนิสิต ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการอำนวยการ มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1/2567  พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และสอดคล้องกับบันทึกข้อตกลง ว่าด้วย ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และมหาวิทยาลัยพะเยา  โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญต่าง ๆ ดังนี้
 

   - แนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในสถาบันอุดมศึกษา (ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 

   - การควบคุมการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้า 

   - การรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ผ่านออนไลน์ https://bit.ly/Report67

   - การดำเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ตามแผนงานโครงการ/บันทึกข้อตกลง ที่กำหนดผู้รับผิดชอบตามแนวปฏิบัติ 7 เกณฑ์มาตรฐาน พัฒนาสถาบัน อุดมศึกษาปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาวะ

   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
27/6/2567 15:12:01น. 53
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน