ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ ในโอกาสได้ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ “ระดับที่ 3 ครูที่สร้างครูที่มีคุณภาพในองค์กร”

28/6/2567 11:53:41น. 78
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ ในโอกาสได้ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ “ระดับที่ 3 ครูที่สร้างครูที่มีคุณภาพในองค์กร”
    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ในโอกาสได้ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา Thailand Professional Standard Framework (Thailand PSF) “ระดับที่ 3 ครูที่สร้างครูที่มีคุณภาพในองค์กร” จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
28/6/2567 11:53:41น. 78
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน