คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดพะเยา

28/6/2567 14:43:14น. 614
กระบวนการยุติธรรมจังหวัดพะเยา
วันที่ 27 มิถุนายน 2567 คณะนิติศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมนายศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร คลินิกกฎหมาย และ นายจักรพงษ์ พรหมวาทย์นิติกร กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือในกระบวนการยุติธรรม และเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 และ การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 20 ตรี ณ โรงแรมเอ็มทู โฮเทล วอเตอร์ไซด์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พันธศิลป์ เจนใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    พันธศิลป์ เจนใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
28/6/2567 14:43:14น. 614
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน