สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ดำเนินโครงการบริการวิชาการ ในโครงการ สมวัยสมส่วน ของ รร.บ้านน้ำยาว อ.ปัว จ.น่าน

1/7/2567 10:05:49น. 85
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณาจารย์และนิสิต สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ให้บริการวิชาการ ในโครงการ สมวัยสมส่วน ของ รร.บ้านน้ำยาว อ.ปัว จ.น่าน วันที่ 29-30 มิถุนายน โดยวันที่แรกได้จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพเพื่อประเมินสมรรถภาพโดยองค์รวมของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 54 คน และวันที่ 2 จัดกิจกรรมฐานให้ความรู้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามช่วงวัย เด็ก ๆ และคุณครูสนุกสนานพร้อมกับได้รับความรู้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาการดูและสุขภาพตามช่วงวัย


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
1/7/2567 10:05:49น. 85
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน