วิทยาลัยการศึกษาดำเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (BMI) ประจำปี 2567 กิจกรรม เดิน-วิ่งออกกำลังกายรอบอ่างหลวง

1/7/2567 11:33:07น. 121
วิทยาลัยการศึกษาดำเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (BMI) ประจำปี 2567 กิจกรรม เดิน-วิ่งออกกำลังกายรอบอ่างหลวง
   เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยการศึกษาดำเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Good Health and Well-Being: BMI Challenge) ประจำปี 2567 กิจกรรม เดิน-วิ่งออกกำลังกายรอบอ่างหลวง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต พร้อมด้วย ดร.กษิฎิฏฏ์ มีพรหม รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ดร.วิภาวี ศิริลักษณ์ ผู้ช่วยคณบดี และบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา เดิน-วิ่งออกกำลังกายรอบอ่างหลวงร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กรที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละส่วนงาน ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรภายในส่วนงานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้มีสุขภาพดี โดยคาดหวังว่า หากเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กรให้มีสุขภาพที่ดี จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีตามไปด้วย เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสุขภาพดีอย่างยั่งยืน


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
1/7/2567 11:33:07น. 121
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน