คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการผูกข้อต่อขวัญสานสัมพันธ์นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

2/7/2567 16:25:26น. 48
คณะแพทยศาสตร์ นิสิตแพทย์
วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการผูกข้อต่อขวัญ สานสัมพันธ์นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องกิจกรรมและนันทนาการ ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นิสิต กล่าวรายงานโดย นายณฐวัฒน์ บุญตาล นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 โครงการผูกข้อต่อขวัญ สานสัมพันธ์นิสิตคณะแพทยศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ คณาจารย์คณะร่วม บุคลากร เจ้าหน้าที่และนิสิตภายในคณะแพทยศาสตร์ ที่มาจากหลากหลายภูมิภาคซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งด้านภาษา วัฒนธรรมและบริบทการใช้ชีวิตทางสังคม จึงเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้อง ระหว่างสาขาวิชาและระหว่างชั้นปีที่จะทำหน้าที่ดูแลและให้คำแนะทางด้านการเรียนและการใช้ชีวิต เพื่อให้นิสิตใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงและมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
2/7/2567 16:25:26น. 48
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน