คณะกรรมการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับการตรวจเยี่ยมจาก คณะกรรมการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ

3/7/2567 9:59:34น. 78
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
วันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 คณะกรรมการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ นำโดย นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส รองประธานโครงการพัฒนาสถาบันฯ รศ.ดร.ผ่องศรี ศรีมรกต เลขานุการโครงการฯ รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ ผุ้อำนวยการศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ และทีมงานนิติกร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าเยี่ยมชมเสริมสร้างกำลังใจให้กับคณะกรรมการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูและกระตุ้นให้การดำเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่เกิดความต่อเนื่องตามเกณฑ์มาตรฐานพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาวะ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน และการเยี่ยมชมพื้นที่จุดสูบในเขตปลอดบุหรี่ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
3/7/2567 9:59:34น. 78
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน