วิทยาลัยการจัดการ เข้าร่วมเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้าน ESG เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนและการบริหารคุณภาพสำนักงานในประเทศและต่างประเทศ

3/7/2567 13:36:40น. 37
วิทยาลัยการจัดการ เข้าร่วมเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้าน ESG เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนและการบริหารคุณภาพสำนักงานในประเทศและต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ พร้อมด้วย ดร.เพ็ญพิมพ์ พวงสุวรรณ รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน และ อาจารย์อัจฉรา จิรกุลชัยวงศ์ ศูนย์วิจัย ตรวจประเมินและให้การรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เข้าร่วม โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ : โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้าน ESG เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนและการบริหารคุณภาพสำนักงานในประเทศและต่างประเทศ หัวข้อ เตรียมความพร้อมฝึกอบรม : การนำ ESG มาพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนและการบริหารคุณภาพภายในสำนักงาน ณ ห้องบรรยาย ห้อง 36-902 คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม อาคารบริการศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
ขอขอบคุณรูปภาพจาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
💜💛💜💛💜💛💜
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🎦Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
📲TikTok วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
.
"เป็นสถาบันชั้นนำที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการยุคใหม่ เพื่อนวัตกรรมและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน"
.
U = Unity
P = Professional
C = Collaboration
M = Merit
“ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา”
.


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
3/7/2567 13:36:40น. 37
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน