คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาการร้องเรียนของผู้บริโภคจากการเช่าหอพักในพื้นที่จังหวัดพะเยา

3/7/2567 14:41:40น. 765
หอพักพะเยา
วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. คลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ เจนดง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและคลินิกกฎหมาย ,นางสาวนิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร รักษาการหัวหน้างานคลินิกกฎหมาย และนายศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร ทนายความประจำคลินิกกฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาการร้องเรียนของผู้บริโภคจากการเช่าหอพักในจังหวัดพะเยาและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานรัฐและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาจากเช่าหอพักในพื้นที่จังหวัดพะเยา ณ โรงแรมเคเอ็มกว๊านพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัดโดย ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา ได้รับเกียรติจาก นายต่วนกฤษ จันทนะ ประธานสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และภาคีในจังหวัดพะเยา ในการประชุมดังกล่าวมีการสรุปประเด็นปัญหาจากการเช่าหอพักในจังหวัดพะเยา ,สถิติปัญหาการร้องเรียนของผู้บริโภคของนิสิตและประชาชนทั่วไป ,หน่วยงานที่กำกับดูแล กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง,ศึกษาปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวางแผนและออกแบบกิจกรรมเพื่อเปิดรับฟังความเห็นของนิสิตและผู้มีส่วนได้เสียจากการเช่าหอพักบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจะมีการทำงานร่วมกันในระดับจังหวัดต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    นิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
3/7/2567 14:41:40น. 765
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน