คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

3/7/2567 18:23:33น. 70
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

     ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 งานวิชาการคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ เลิศสมพร รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ทองแดง รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม, ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ในครั้งนี้              



  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ   
ข้อมูล/ข่าว :    มณมรกต บัวแดง   
เพิ่มข่าวโดย :   penpitak.ra@up.ac.th   
3/7/2567 18:23:33น. 70
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน