กองกิจการนิสิต ร่วมกับ องค์การนิสิต ร่วมกันจัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

5/7/2567 13:32:57น. 50
ไหว้ครู
วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2567 กองกิจการนิสิต ร่วมกับ องค์การนิสิต ร่วมกันจัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้นิสิตใหม่ได้แสดงถึงความเคารพกตเวทีแด่ท่านบูรพาจารย์และครูบาอาจารย์ อีกทั้งสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ด้านสุนทรียภาพและบุคลิกภาพ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 โดยในพิธีไหว้ครูปีนี้จัดขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดที่มีชื่อว่า “ร่มเงาแห่งศัทธา มหาคณาจารย์ ” ซึ่งมีตัวแทนนิสิตนิสิตจาก 17 คณะ 1 วิทยาลัย เป็นตัวแทนมอบพานที่ทางคณะได้ทำขึ้น อันสื่อถึงความนอบน้อมและกตัญญูกตเวทิตา ต่อครูอาจารย์ 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
5/7/2567 13:32:57น. 50
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน