กองกิจการนิสิต จัดพิธีมอบเกียรติบัตร “นิสิตเกียรติยศ”

5/7/2567 14:32:16น. 305
นิสิตเกียรติยศ
วันที่ 4 กรกฏาคม 2567 งานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ กองกิจการนิสิต จัดโครงการต้นแบบนิสิตเกียรติยศ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร “นิสิตเกียรติยศ” ภายใต้โครงการต้นแบบนิสิตเกียรติยศ เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้นำและนิสิต ที่มีผลงานกิจกรรมหลักสูตรด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย โดยในปีนี้มีนิสิตที่ได้รับเกียรติบัตร ฯ ทั้งสิ้น 875 คน ประกอบด้วย 3 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทนิสิตสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย จำนวน 47 คน  2. ประเภทผู้นำนิสิต จำนวน 630 คน 3.ประเภทกิจกรรมเสริมหลักสูตร 198 คน


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
5/7/2567 14:32:16น. 305
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน