มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2567 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล”

5/7/2567 15:00:56น. 1855
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2567 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล”
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2567
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล”