พิธีไหว้ครู วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2567 “อภิวาทบูรพคณาจารย์”

5/7/2567 16:48:59น. 57
พิธีไหว้ครู วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2567 “อภิวาทบูรพคณาจารย์”
   วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 วิทยาลัยการศึกษา ร่วมกับสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ดำเนินกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 “อภิวาทบูรพคณาจารย์” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โปรยข้าวตอกดอกไม้ และเจิมหนังสือ เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตวิทยาลัยการศึกษาที่เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม UB 003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามในการประกอบวิชาชีพครู และให้นิสิตได้แสดงความเคารพต่อคณาจารย์ โดยการมอบพานไหว้ครูและพวงมาลัยดอกไม้ เพื่อแสดงความกตัญญู กตเวทิตาต่อครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและการประกอบวิชาชีพครู และสามารถดำรงชีวิตในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างมีความสุข หลังจากนั้น คณบดีวิทยาลัยการศึกษา มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต ประจำปีการศึกษา 2567 และคณาจารย์มอบเหรียญเรียนดี และเกียรติบัตรให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อน ๆ และน้อง ๆ นิสิตต่อไป


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
5/7/2567 16:48:59น. 57
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน