คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัดกีฬาวิชาการวิศวกรรมเครื่องกล ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิชาการร่วมกับการแข่งขันเชิงกีฬา

8/7/2567 9:42:00น. 293
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัดกีฬาวิชาการวิศวกรรมเครื่องกล ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิชาการร่วมกับการแข่งขันเชิงกีฬา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดกิจกรรมกีฬาวิชาการวิศวกรรมเครื่องกล ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิชาการของศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลร่วมกับการแข่งขันเชิงกีฬา

ดร.รัชนีวรรณ อังกุรบุตร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขา จัดกิจกรรม “กีฬาวิชาการวิศวกรรมเครื่องกล” ซึ่งเป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตรุ่นพี่กับนิสิตรุ่นน้องภายในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียว ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิชาการของศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลร่วมกับการแข่งขันเชิงกีฬา ซึ่งจะทำให้นิสิตมีความสนุกสนาน ผ่อนคลาย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกันอย่างมีน้ำใจนักกีฬา โดยกิจกรรมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการให้นิสิตวิศวกรรมเครื่องกลทุกชั้นปีจำนวนกว่า 200 คน ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อสนับสนุนการเรียน รวมทั้งรองรับการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
8/7/2567 9:42:00น. 293
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน