คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการคุรุบุชา ประจำปีการศึกษา 2567 

8/7/2567 11:50:04น. 71
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม 2567 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร์ ได้จัดทำ โครงการคุรุบูชา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องภูกามยาว 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา  

โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานประเพณีของล้านนาไทยที่ประยุกต์กับคุณค่าของสากล และเพื่อระลึกถึงความเป็นครูในรูปแบบใหม่ นอกจากนี้ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการจัดกิจกรรมเชิงนวัตกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมเสริมสร้างนักรัฐ พัฒน์ นวัตกร SPSS smart to solve กิจกรรมปั้นครูให้เป็นดาว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางบุคลากรและนิสิตได้ทำร่วมกัน โดยใหุ้กคนร่วมออกแบบครูในอุดมคติของตัวเอง และกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติแต่คุณบุคลากรดีเด่น, ผู้นำนิสิตที่อุทิศตนเพื่อการทำคุณประโยชน์ต่อทั้งมหาวิทยาลัยและคณะฯ รวมถึงนิสิตเรียนดีประจำคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ   
ข้อมูล/ข่าว :    จุฑาทิพ พงษ์ประภาษ   
เพิ่มข่าวโดย :   penpitak.ra@up.ac.th   
8/7/2567 11:50:04น. 71
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน