มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน และตลาดแรงงานภาคเหนือ (Northern Job Fair @Phayao) ประจำปี 2567

8/7/2567 14:02:38น. 883
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน และตลาดแรงงานภาคเหนือ (Northern Job Fair @Phayao) ประจำปี 2567
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน
และตลาดแรงงานภาคเหนือ (Northern Job Fair @Phayao) ประจำปี 2567