คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัดกิจกรรมไหว้ครู สักการะพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2567

8/7/2567 14:05:11น. 246
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัดกิจกรรมไหว้ครู สักการะพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมไหว้ครูและสักการะพระวิษณุกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2567 ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ณ ลานกิจกรรม (Gear) และลานพระวิษณุกรรม

ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาความร่วมมืออุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม “ไหว้ครูและสักการะพระวิษณุกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2567” สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ภายในคณะ พร้อมกล่าวเปิดกิจกรรม ให้โอวาท และมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นที่ได้ค่าระดับขั้น A ตั้งแต่ 10 รายวิชาขึ้นไป โดยมีคณาจารย์จากทุกสาขาวิชาภายในคณะเข้าร่วมพิธี เพื่อให้นิสิตได้แสดงความเคารพ ความกตัญญู ระลึกถึงคุณความดีของครูบาอาจารย์ และมีส่วนร่วมอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยาด้านสุนทรียภาพและบุคลิกภาพ

ทั้งนี้ยังได้เชิญชวนคณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมพิธีการสักการะพระวิษณุกรรม เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่นิสิตและบุคลากรทางด้านวิศวกรรม รวมถึงเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่นิสิตที่จะได้มีบทบาทในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงาม และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับนิสิตและบุคลากรทางด้านวิศวกรรม


ขอขอบคุณรูปสวย ๆ จาก Engineering Photo Up 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
8/7/2567 14:05:11น. 246
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน