สาขาเทคนิคการแพทย์ สหเวชฯ ร่วมกับงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม “การรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย ประจำปี 2567

8/7/2567 15:23:14น. 41
การรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย ประจำปี 2567

          เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกับงานธนาคารเลือด กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ได้จัดกิจกรรม “การรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย์ ประจำปี 2567” ณ ลานอเนกประสงค์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา