สาขาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก รพ.พะเยา จัดกิจกรรม “การให้บริการตรวจสุขภาพทางเทคนิคการแพทย์"

8/7/2567 15:44:56น. 46
สาขาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก รพ.พะเยา จัดกิจกรรม “การให้บริการตรวจสุขภาพทางเทคนิคการแพทย์"

          เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกับกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ได้จัดกิจกรรม “การให้บริการตรวจสุขภาพทางเทคนิคการแพทย์เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย ประจำปี 2567” ณ ศูนย์การค้าท็อปซ์ พลาซ่า สาขาพะเยา เพื่อสนองพระราชปณิธานพระปรแมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการทำความดีด้วยใจ และประชาสัมพันธ์วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริการคำปรึกษา การให้บริการตรวจสุขภาพทางเทคนิคการแพทย์เบื้องต้น ได้แก่ การตรวจความเข้มข้นของเลือด การคัดกรองพาหะโรคธาลัสซีเมีย การตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก การรับบริจาคโลหิต และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการด้านเทคนิคการแพทย์