คณะวิทยาศาสตร์ดำเนินกิจกรรมวิชาการแก่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยาฯ

9/7/2567 10:44:34น. 30
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันเสาร์ที่ 6 คณะวิทยาศาสตร์ดำเนินกิจกรรมวิชาการแก่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยาฯ ในระดับชั้นศึกษาตอนต้น จำนวน 37 คน เป็นกิจกรรมปฏิบัติการเคมี เรื่อง การกลั่นน้ำมันหอมระเหย และกิจกรรมปฏิบัติการคณิตศาสตร์ เรื่อง คณิตศาสตร์กับโอริกามิ และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 38 คน เป็นกิจกรรมปฏิบัติการเคมี เรื่อง รูปร่างโมเลกุล และกิจกรรมปฏิบัติการคณิตศาสตร์ เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้นด้วยโปรแกรม MATLABE & OCTAVE


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
9/7/2567 10:44:34น. 30
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน