คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ดำเนินโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต ประจำปี 2567

9/7/2567 10:53:02น. 163
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

      คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567  ณ ห้องภูกามยาว 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา  ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร ในการเข้าร่วมรับฟังเสียงสะท้อนของนิสิตในครั้งนี้


       โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังนโยบายด้านการพัฒนานิสิตจากผู้บริหาร, เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้เสนอปัญหาเกี่ยวกับการรับบริการ ในสวัสดิการด้านต่าง ๆ ที่คณะจัดให้บริการแก่นิสิต พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เช่น การเรียนการสอน อาคารสถานที่ หรือพื้นที่กิจกรรม เป็นต้น บรรยากาศภายในกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นิสิตร่วมกันสะท้อนความคิดเห็นและสะท้อนปัญหาเพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนาร่วมกัน

        คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอยืนยันว่าคณะฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาองค์กรและการเปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในการกำหนดอัตลักษณ์ “รัฐ-พัฒน์ นวัตกร” เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นคณะ "1 ใน 10 ที่น่าอยู่ น่าสนุก และน่าเรียนที่สุดของศาสตร์นี้" ภายในปี พ.ศ. 2571”    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ   
ข้อมูล/ข่าว :    เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ   
เพิ่มข่าวโดย :   penpitak.ra@up.ac.th   
9/7/2567 10:53:02น. 163
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน