กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

9/7/2567 19:31:04น. 38
จิตอาส
วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา กองกิจการนิสิต และชมรมนิสิตจิตอาสามหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ตลอดเดือนกรกฎาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ ในช่วงเช้า กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะ และพัฒนาพื้นที่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนจิตอาสา พร้อมด้วย ผู้นำชุมชนตำบลแม่กา ร่วมกิจกรรมกับนิสิตจิตอาสามหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน  และในช่วงเย็นเป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ ณ บริเวณหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ( UP Dorm)  ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมเก็บขยะ ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย จัดระเบียบภายในหอพักของตนเอง โดยได้รับความร่วมมือจากโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ กองกิจการนิสิต และยังมีกิจกรรมรณรงค์มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ จากคณะกรรมการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ และ ชมรม UP No Smoking  ร่วมกิจกรรมกับนิสิตจิตอาสาอีกกว่า 300 คน


    

facebooktwitterline


ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
9/7/2567 19:31:04น. 38
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน