ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป และจัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ โดยข้อสอบศูนย์ภาษา (UP-STEP)

10/7/2567 16:11:50น. 96
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป และจัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ โดยข้อสอบศูนย์ภาษา (UP-STEP)


     ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีทุกรหัส เพื่อประกอบสำเร็จการศึกษา และเพื่อเทียบรายวิชา 001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน และรายวิชา 001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านภาษา (ICT) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีนิสิตเข้ารับการทดสอบกว่า 3,195 คน จากนั้น ศูนย์ภาษาได้จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยข้อสอบศูนย์ภาษา (UP-STEP) ในวันที่ 29 มิถุนายน 2567 โดยแบ่งการสอบออกเป็น 3 รอบ ประกอบด้วย การทดสอบรอบที่ 1 เวลา 10.00-11.30 น. มีนิสิตเข้ารับการทดสอบ 146 คน การทดสอบรอบที่ 2 เวลา 13.00-14.30 น. มีนิสิตเข้ารับการทดสอบ 149 คน และ การทดสอบรอบที่ 3 เวลา 15.30-17.00 น. มีนิสิตเข้ารับการทดสอบ 124 คน รวมมีนิสิตเข้ารับการทดสอบทั้งสิ้น 419 คน โดยการทดสอบทั้งหมด ได้รับความอนุเคราะห์คณะกรรมการควบคุมการทดสอบ คอยกำกับดูแลความเรียบร้อย ประสานงาน และให้คำแนะนำแก่นิสิตตลอดการทดสอบ คณะศิลปศาสตร์ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากร ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานดังกล่าว ให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์

 

ภาพ: คณะกรรมการควบคุมการทดสอบ ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล / ข่าว: ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์                            

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : https://www.libarts.up.ac.th/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/photolibarts/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   คณะกรรมการควบคุมการทดสอบ ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
10/7/2567 16:11:50น. 96
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน