มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มภาคเหนือตอนบน

10/7/2567 22:08:30น. 49
โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ได้มอบหมายให้ นายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมบุคลากร และตัวแทนชมรมนิสิตด้านส่งเสริมสุขภาพ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จ.ลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคเหนือตอนบน ได้สร้างเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และนันทนาการวิถีไทย เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงต่อไป


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
10/7/2567 22:08:30น. 49
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน