คลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมหารือแนวทางในการจัดกิจกรรม การรณรงค์ให้นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ขับขี่อย่างปลอดภัย

11/7/2567 9:54:55น. 448
ขับขี่อย่างปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่
วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คลินิกกฎหมายประกันภัย นำโดย ผศ.อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมกับ ผศ.พิษณุ เจนดง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและคลินิกกฎหมาย ดร. กันตพงศ์ แสงพวง อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์และนายศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร เจ้าหน้าที่และทนายความประจำคลินิกกฎหมาย ร่วมกับ กองกิจการนิสิต โดยนายธานัท ฟูแสง หัวหน้างานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ สถานีตำรวจภูธรแม่กา โดย พ.ต.อ.อัศวธรณ์ วงษ์สวัสดิ์ผกก.สภ.แม่กา และแขวงการทาง ร่วมประชุมหารือแนวทางในการจัดกิจกรรมการรณรงค์ให้นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาขับขี่อย่างปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ และเป็นการสร้างความตระหนักรู้ ถึงผลกระทบจากการไม่สวมหมวกนิรภัยเมื่อประสบอุบัติเหตุ อีกทั้งเพื่อเป็นการตระหนักถึงการปฎิบัติตามกฎหมายจราจร ซึ่งคาดว่ากิจกรรมจะจัดขึ้นประมาณ เดือนสิงหาคม 2567


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร   
ข้อมูล/ข่าว :    ศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
11/7/2567 9:54:55น. 448
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน