รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา แชร์ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน ในช่วงภาวะวิกฤต Covid-2019 และNew Normal ในงาน SPU Educational transformation to the new normal

5/8/2563 15:26:58น. 571
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา แชร์ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน ในช่วงภาวะวิกฤต Covid-2019 และNew Normal ในงาน SPU Educational transformation to the new normal

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา แชร์ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน ในช่วงภาวะวิกฤต Covid-2019 และNew Normal ในงาน SPU Educational transformation to the new normal

                      เมื่อเร็วๆ นี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมเสวนา หัวข้อ โอกาสและความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอนในช่วงภาวะวิกฤต Covid-2019 และNew Normal เพื่อแชร์ประสบการณ์การเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งต้องปรับตัวตามสถานการณ์มาใช้ระบบการเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรมMicrosoft Team และระบบ Moodle เป็นหลัก ส่วนโปรแกรม Zoom จะใช้ในลักษณะเป็นเหมือนห้องเรียนที่อาจารย์สามารถจองเพื่อใช้สอนเสมือนอยู่ในห้องเรียนได้ นอกจากนี้ยังพัฒนาระบบ REG เพื่อใช้เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างนิสิตกับอาจารย์และมหาวิทยาลัยพะเยาให้ดียิ่งขึ้น จนสามารถผ่านสถานการณ์ช่วงวิกฤติไปได้ โดยแชร์ประสบการณ์ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุมเจ้าภาพ  มหาวิทยาลัยสยาม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ ผ่านการถ่ายทอดสด ในงาน SPU Educational transformation to the new normal



  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร / กนกวรรณ ประภากรณ์   
เพิ่มข่าวโดย :   Suttikran.kh@up.ac.th   
5/8/2563 15:26:58น. 571
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน