SEEN เตรียมความพร้อม U2T Covid Week

28/5/2564 14:21:10น. 268
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมความพร้อม ในการจัดกิจกรรม U2T Covid Week ภายใต้โครงการโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีฯ ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วย ทีมงาน SEEN U2T ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 2019 อาทิเช่นหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด และเตรียมการรณรงค์เสริมความเข้าใจในการฉีดวัคซีน ให้กับประชาชนในพื้นที่ต.บ้านสาง และต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีการตื่นตัวในการป้องกันตนเองและมีความเข้าใจที่ถูกต้องใน การรับวัคซีนป้องกันไวรัส Covid 2019


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
28/5/2564 14:21:10น. 268
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน