ขอแสดงความยินดีแก่ ดร. เภสัชกรหญิง นทพร ชัยพิชิต นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ

7/6/2564 16:02:50น. 1036
ดร. เภสัชกรหญิง นทพร ชัยพิชิต การพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองสำหรับการควบคุมน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ.

อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง นทพร ชัยพิชิต

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม .

ผลงานวิจัยเรื่อง

"การพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองสำหรับการควบคุมน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2"

ในวารสารวิชาการ

"วารสารนเรศวร พะเยา (Naresuan Phayao Journal)"

TCI กลุ่ม 1 และ ASEAN Citation Index (ACI).

โดยมีผู้วิจัยร่วม ได้แก่

ภญ. ดวงธิดา หาคำ

ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลอ่างทอง .

อ่านผลงานวิจัยได้ที่ลิงค์

https://bit.ly/3fJU6Bn   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
7/6/2564 16:02:50น. 1036
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน