SEEN ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการประกวดผลงานในโครงการ UP Identity Festival

8/12/2564 15:30:12น. 247
University of Phayao
วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ บุญปก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research EXPO 2021) ที่ผ่านมานั้น ได้เข้าส่งมอบถ้วยรางวัลระดับ Silver Award จากการจัดนิทรรศการฯ ดังกล่าว และรับมอบเกียรติบัตรจาก ท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานอธิการบดี นับเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งของคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่คณาจารย์และบุคลากรในคณะฯ ได้มีส่วนร่วมดำเนินการ ตามพันธกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น มีความเข้มแข็งและพัฒนาอย่างยังยืนต่อไป


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายนพดล มั่นที่สุด   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
8/12/2564 15:30:12น. 247
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน